ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์

หมวดหมู่: 

 

 

ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์

 

การทำงานในระบบญะมาอะฮ์ถือเป็นการทำงานในรูปองค์กรอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความเป็นเอกภาพของคนในกลุ่ม (วะห์ดะฮ์) การเคารพและเชื่อฟังผู้นำ (ตออะฮ์) รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยที่คนในกลุ่มทั้งหมดมีเป้าหมายในการทำงานเหมือนกัน

        การทำงานในระบบญะมาอะฮ์นี้ จำเป็น (วาญิบ) เหนือมุสลิมทุกคน เพราะมุสลิมคือผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำความดีเพื่อให้อัลลอฮ์  ทรงพอพระทัย   เรียกว่าเป็นการอิบาดะฮ์ ซึ่งในการบรรลุสู่เป้าหมายนี้ มุสลิมทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เรียกกลุ่มก้อนนี้ว่า “ญะมาอะฮ์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นประชาคมมุสลิมนั่นเอง

         ที่บอกว่าจำเป็น เพราะองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ใน อัลกุรอาน ซูเราะฮ์ อาละอิมรอน อายะฮ์ที่ 103 ว่า

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... الآيةْ} آل عمران : 103}

“จงยึดมั่นอยู่กับสายเชือกแห่งอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงกันเถิด และจงอย่าแตกแยกแบ่งฝ่าย...”

กระบวนการสร้างความเป็นพี่น้องภายในญะมาอะฮฺ

หมวดหมู่: 

 


บรรดาผู้ศรัทธา(ที่แท้จริง)นั้น เป็นพี่น้องกัน .. 
กระบวนการสร้างความเป็นพี่น้องภายในญะมาอะฮฺ
 

อัล อัค เรียบเรียง

 

Pages