งานรอมฏอนสัมพันธ์ ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.เกษตร ศรีราชา

หมวดหมู่: 

ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.เกษตร ศรีราชา
************รอมฏอนสัมพันธ์ครั้งที่ 2************
************ก้าวแรกสู่รอมฏอน************
************22 กค. 2555************
ร่วมฟังบรรยายโดย อ.มุนซิร มันติเมาะ 16:00 เป็นต้นไป
ร่วมละศีลอดพร้อมกัน ที่ห้อง 9302 อาคาร 9 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เบอร์โทรติดต่อ อามีร 0875799007

วันที่: 
Sunday 22 July 2012