คุตบะห์ เรื่อง มุสลิม..ประชาชาติที่เป็นเอกภาพ โดยอาจารย์อับดุลอาซิซ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556