คุตบะห์ โดยบังอามีร ปานเจริญ นักศึกษา ป.โท KMITL วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556

เสียงบรรยาย: