ติดต่อ : ชมรมมุสลิมลาดกระบัง

หมวดหมู่: 

ชมรมนักศึกษามุสลิม ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

email : msc.kmitl@gmail.com
pege : ชมรมมุสลิมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม  มุสลีมีน : 090-9835192,  มุสลีมะห์ : 
 

 

 

วันที่: 
Monday 26 May 2014 to Tuesday 27 May 2014